Akude kestvus sõltub konkreetsest sülearvuti kasutamisest ja kesmist aku kestvusaega ei ole olemas. Näiteks videot töödeldes peab aku vastu mõnikord vaid 2 tundi, internetti kasutades ehk 5 tundi, videot vaadates vahest 10 tundi. See sõltub konkreetsest jõudluse vajadusest aku kasutamisel, mis omakorda sõltub rakendustest, mis töös on, ekraani heledusesest, seadmetest, mis kasutusel on, ja muudest faktoritest.

Sinu valikutele vastavaid tooteid ei leidu.