OÜ Läpakad, registrikoodiga 14490516, aadress vastavalt Äriregistri andmetele (edaspidi Sülearvutid24.ee) ja klient, kes vormistab Sülearvutid24.ee’i e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või tarbija), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 1. E-POOD

1.1 Sülearvutid24.ee e-pood (edaspidi e-pood või ettevõtja) on Sülearvutid24.ee poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

 1. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Sülearvutid24.ee-l on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Sülearvutid24.ee-l on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

 1. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib ootamatult muutuda näiteks tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga viivitamatult ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või täidab järelmaksu taotluse.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Sülearvutid24.ee ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

3.9 Ostu sooritamine algab toote lisamisest ostukorvi ja suundub ostukorvi lehele, kus täidetakse vajalikud väljad ja sooritatakse makse kasutades kas pangalinke või ettemaksuarve võimalust.

 1. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu.

 1. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eestis Smartposti, DPD või Omnivaga.

5.2 Tellimuse tarneaeg on 1-20 tööpäeva.

5.3 Kaubad saadetakse kliendile peale arvel esitatud summa laekumist Sülearvutid24.ee kontole.

 1. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Sülearvutid24.ee poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Sülearvutid24.ee-le kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info[at]sulearvutid24.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Sülearvutid24.ee-ni peale Sülearvutid24.ee poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus”.

6.3 Sülearvutid24.ee kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Sülearvutid24.ee-le, peale kauba tagastamist.

 1. TAGANEMISÕIGUS

7.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. Kui Teenuse kasutaja on otustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Sülearvutid24.ee-le tagastada.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, terves originaalpakendis ja kasutamata, kusjuures  märgime, et seadme pakist avamine ning selle käivitamine ei võta tarbijalt õigust e-poest ostetud seadme müügilepingust 14-päeva jooksul põhjust avaldamata taganeda. VÕS § 562 lg 4 sätestab, et tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Lähtudes eelnevast ei kaota tarbija asja pakendi avamisel, selle tööle panemisel ja kasutamisel taganemisõigust. Kauplus võib seadme tagastamisel hinnata üksnes selle väärtuse vähenemist, kui tarbija on seda kasutanud muul viisil, kui on vaja seadme olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Seadme väärtuse vähenemise määra ning selle arvutusviisi tuleb tarbijale arusaadavalt selgitada).

7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale.

7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info[at]sulearvutid24.ee.

7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast soetatud seadme tagastamist Sülearvutid24.ee-le.

7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Sülearvutid24.ee-le.

7.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
7.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul – tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Teenuse kasutaja avanud.

7.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Sülearvutid24.ee juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

 1. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 Sülearvutid24.ee e-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui toodet ei ole võimalik remontida ja viga on tekkinud tootja süül, siis toode vahetatakse vastavalt remondiaktile, mis väljastatakse tarbijale volitatud remondifirma poolt. Juhul, kui toode parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, tarbijal on õigus müügilepingust taganeda (nõuda raha tagastamist).

8.3 Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve.

8.4 Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

8.5 Sülearvutid24.ee ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
• normaalsest kulumisest;
• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

8.6 Sülearvutid24.ee tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

8.7 Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Sülearvutid24.ee ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

8.8 Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates kauba vastuvõtmisest.

8.9 Kui tarbija ei nõustu Sülearvutid24.ee seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)
• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
• Sülearvutid24.ee on puuduse eest vastutav.

8.10 Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab eraklient tõendama seda, et:
• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
• puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul.

8.11 Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb saata e-kiri meie klienditeenindusele

8.12 Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on Tarbijal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

 1. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Sülearvutid24.ee-le enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.3 Sülearvutid24.ee sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Montonio Finance’i kaudu läbi pangalingi soovitud panga turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Montonio Finance’i serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Montonio Finance’i poolt hallatavas serveris.

9.4 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.5 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.6 Isikuandmeid töötleb OÜ Läpakad, aadress vastavalt äriregistri andmetele, registrikood 11740579.

9.7 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.8 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.9 Sülearvutid24.ee kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.10 Sülearvutid24.ee jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.11 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.12 Teenuse kasutaja annab Sülearvutid24.ee-le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.13 Teenuse kasutaja annab Sülearvutid24.ee-le nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

 1. VASTUTUS

10.1 Sülearvutid24.ee-l lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Sülearvutid24.ee ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Sülearvutid24.ee-le, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

 1. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Sülearvutid24.ee vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

 1. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Sülearvutid24.ee’i E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

OÜ Läpakad Sülearvutid24.ee MÜÜGITINGIMUSED

 1. ÜLDSÄTTED1.1. Käesolevad Sülearvutid24.ee müügitingimused (edaspidi nimetatud „müügitingimused”) määravad kindlaks OÜ Läpakad´i (edaspidi “müüja”) kohustused ja kliendi õigused seoses müügisuhtega, mis tekib kliendi poolt müüjalt seadme ostmisega kas mistahes sidevahendi abil tehtud või müüja müügiesinduses vormistatud ostuarve alusel.

1.2. Müüjalt seadme ostmisel loetakse, et klient on müügitingimustega tutvunud, on neist aru saanud ja nendega nõustunud.

1.3. Müügitingimustes käsitlemata küsimustega saab klient pöörduda müüja klienditoe poole saates e-kirja aadressil info[at]sulearvutid24.ee .

1.4. Müügitingimustes on „tarbija” mõistet läbivalt kasutatud võlaõigusseaduses sätestatud „tarbija” mõiste tähenduses. Tarbija on selline füüsilisest isikust klient, kes müüjaga müügisuhtesse astumisel ei tegutse oma majandus- või kutsetegevuses.

1.5. Müügitingimustes mõistetakse „remondi teostaja“ all tootja volitatud hoolduspartnerit, kes teostab müüja poolt müüdavate seadmete remonti. Remondi teostajad teostavad nii garantiiremonti kui ka remonti, mille vajadus tuleneb tarbija poolt esitatud pretensioonist.

1.6. Müüja poolt müüdud seade loetakse kvaliteetseks, kui seadme LCD-kuvari surnud pikslite arv ei ületa kolme (3).

1.7. Müüja poolt müüdud seadmed loetakse kvaliteetseks, vaatamata seadmete kuluvate osade (juhtmed, akud, CD-d, hiirematt, originaalpakend, dokumentatsioon jmt) tavapärasele kulumisele.

 1. MÜÜGIHINNA TASUMINE

2.1. Müügihind tasutakse terves ulatuses ostutellimuse tegemisel.

 1. TARNETINGIMUSED

3.1. Laos leiduva seadme tarneaeg on kaks kuni kolm tööpäeva alates ostutellimuse vormistamisest, kui kliendiga ei ole kokku lepitud teistsuguses tarneajas.

3.2. Ostetud seade toimetatakse kliendile kullerteenuse osutaja vahendusel kliendi poolt ostutellimuses määratud aadressil.

3.3. Eeldatakse, et seadme kättetoimetamine toimub tööpäeval ajavahemikus kl. 10-18.

 1. KLIENDI KOHUSTUSED

4.1. Klient on kohustatud tasuma seadme ostuhinna ja ostetud seadme vastu võtma.

4.2. Taganemistähtaja jooksul on tarbija kohustatud säilitama seadet ja seadmega kaasas olnud kõik juhtmed, CD-d,muud tarvikud ja dokumendid ning seadme originaalpakendi parimas seisundis.

4.3. Klient on kohustatud teavitama müüjat või remondi teostajat viivitamatult (hiljemalt ühe nädala jooksul) sellest, et müüjalt ostetud seadmel on riistvaraline rike. Tarbijal tuleb esitada nimetatud teade hiljemalt kahe kuu jooksul alates rikke avastamisest.

4.4. Punktis  4.3. nimetatud teade tuleb esitada kirjalikult, andes võimalikult täpse kirjelduse kõigist ilmsiks tulnud riistvaralistest riketest. Tarbija võib esitada vastavasisulise kirjelduse suuliselt.

4.5. Kui klient on rikkunud mõnda punktides 4.3. – 4.4. sätestatud teavitamiskohuse tingimust, võib müüja keelduda tasuta remondi võimaldamisest.

4.6. Remondi teostaja ega müüja ei pea kõrvaldama neid riistvaralisi rikkeid, millest klient ei ole p. 4.3.-4.4. nimetatud kirjelduses teatanud.

4.7. Klient on kohustatud hoiduma seadme iseseisvast remondist ja laskma seadet remontida üksnes tootja volitatud hoolduspartneril.

4.8. Garantiiaja jooksul on klient kohustatud alles hoidma seadme ostuarve, vastasel juhul garantii ei kehti. Tarbija on kohustatud alles hoidma seadme ostuarve tarbijale seadusest tuleneva pretensioonide esitamise tähtaja jooksul.

4.9. Enne seadme remonti andmist tuleb kliendil veenduda, et tegemist ei ole viiruse või muu tarkvarast tuleneva probleemiga.

4.10. Tarbijale seadusest tuleneva pretensioonide esitamise tähtaja jooksul on tarbija kohustatud hoiduma seadme kahjustamisest, sh seadme kasutamisest vastuolus selle kasutusotstarbe ja -juhendiga. Nimetatud tähtaja jooksul tuleb tarbijal alles hoida seadme seeria- ja tootenumber. Klient, kes ei ole tarbija, peab kinni pidama antud sättes loetletud kohustustest garantiiaja jooksul.

 1. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

5.1. Tarbijal on õigus taganeda sidevahendi (telefoni, mobiiltelefoni, e-posti, faksi või Interneti) abil tehtud tellimusest ja tagastada müüjale ostetud seade 14 päeva jooksul alates seadme vastuvõtmisest, esitades müüjale vastavasisulise taganemisavalduse.

5.2. Taganemisõiguse kasutamisel on tarbija kohustatud tagastama seadmega kaasas olnud kõik juhtmed, CD-d, muud tarvikud ja dokumendid ning seadme originaalpakendi, millised esemed peavad olema parimas, nende ostjale üleandmise ajale võimalikult sarnases seisundis ega tohi olla puudu,kriimustatud, painutatud, rebitud või muul viisil kahjustatud. Vastasel juhul võib müüja kinni pidada ja endale jätta kliendi poolt makstud müügihinna osa, mis katab müüjale tekkinud kahju seoses komplekssete juhtmete, CD-de, muude tarvikute, dokumentide või originaalpakendi puudumisega või nende kahjustamisega.

5.3. Taganemisõiguse kasutamisel, enne seadme müüjale üleandmist, on tarbija kohustatud eemaldama seadmest sinna ise paigaldatud tarkvara ja andmed ning taastama kõik tarkvara algseaded. Mõjutamata taganemisõiguse kehtivust, võib müüja keelduda seadme vastuvõtmisest, kuni tarbija on täitnud tarkvara eemaldamise kohustuse. Tarkvara eemaldamise ja algseadete taastamise kohustuse mittetäitmise korral võib müüja endale jätta kliendi poolt makstud müügihinna osa, mis katab müüjale tekkinud kulu seoses tarkvara eemaldamise ja algseadete taastamisega.

5.4. Taganemisõiguse kasutamisel on tarbija kohustatud tagastama ostetud seadme hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Seade tuleb tagastada kas kullerteenuse osutaja vahendusel või leppida müüjaga eelnevalt kokku seadme tarbija poolt kohaletoimetamises.

5.5  Ettevõtja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud (VÕS § 56 1 lg 1). Seega on oluline märkida, et lepingust taganemisel on tarbijal lisaks seadme maksumusele õigus saada tagasi ka selle kättetoimetamisega seotud kulud ning seda mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

5.6 Tarbija kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel lepinguesemeks olnud asja tagastamise kulud ning olukorras, kui lepingu esemeks olnud asja ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada, asja äraviimise kulud, kui need tuleb tasuda tarbijal. VÕS § 56 2 lõike 3 kohaselt kannab tarbija talle lepingu esemena üleantud asja tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Tarbijal ei ole kulude kandmise kohustust, kui ettevõtja ei ole teda teavitanud sellest, et need kulud tuleb kanda tarbijal.

5.7 Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele VÕS § 222 lg 1 kohaselt, kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.

5.8 Taganemisõiguse tüüpvorm: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

5.9 Tarbija võib pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole ning pöördumise tingimused (VÕS § 54 lg 1 p 22). Eestis on kohtuväline kaebusi lahendavaks organiks tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avalduskomisjonile

 1. LISATINGIMUSED

6.1. Tarkvarale, akudele ja laadijatele garantii ei laiene. Akude tööaeg on märgitud kodulehel “hinnanguline”. Akude kestvus sõltub konkreetsest sülearvuti kasutamisest ja kesmist aku kestvusaega ei ole olemas. Näiteks videot töödeldes peab aku vastu mõnikord vaid 2 tundi, internetti kasutades ehk 5 tundi, videot vaadates vahest 10 tundi. See sõltub konkreetsest jõudluse vajadusest aku kasutamisel, mis omakorda sõltub rakendustest, mis töös on, ekraani heledusesest, seadmetest, mis kasutusel on, ja muudest faktoritest. Seetõttu on akude kestvusaegadeks märgitud “hinnanguline”. Kui aku ei pea vastu lubatud aega ostu hetkel, siis vahetame aku ringi.

6.2. Garantii ei kehti sellistel juhtudel: Seadet ei ole kasutatud vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimusele; Seadet on kahjustatud või rikutud; Seadet on väärkasutatud ja tekitatud on füüsilisi vigastusi (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike ja/või üleliigse tolmu vms. sattumine seadme sisemusse); Kasutamisel ei ole olnud tagatud seadmete kaitstus välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.); Toodet garantiiremonti saates ei ole esitada remonti vajava toote ostudokumenti(arve) või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud: Toote seeria- ja mudelinumber on eemaldatud, muudetud, teise kohta paigutatud või mitteloetav; Müüjapoolsed toote kleebised/identifitseerimiskleebised on eemaldatud või rikutud; Toote konfiguratsioon on  muudetud, olenemata kui kvalifitseeritult seda on tehtud; Toote rike tekkis omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena.

Sülearvuti vajab järjepidevat hooldust ja seda tolmust puhastamise näol. Vead, mis on põhjustatud üleliigsest tolmust, ei kuulu garantii alla. Soovitame kindlasti aastas üks kord arvutit tolmust puhastada tootja volitatud hoolduspartneri juures.

Tellimus läheb töösse alles peale ettemaksuarve laekumist, seniks on võimalik ka teistel tellitud arvutit osta. Kui makse laekub hiljem, võib sülearvuti laost otsa saada ning arvuti saab klient, kes esimesena tasus.

Sülearvutid24.ee
OÜ Läpakad